Βιογραφικό σημείωμα

Europass

 

 

 

Προσωπικές πληροφορίες

 

Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα)

Καθηγητής ΚΗΠΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διεύθυνση (-εις)

Ιουλιανού 40, 10434 Αθήνα (Ελλάδα)

Τηλέφωνο (-α)

+30 2103614596

Κινητό

+30 6947151790

Φαξ

+30 2108816091

Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

info@grafo-logos.gr

Υπηκοότητα

Ελληνική

Ημερομηνία γέννησης

10/01/1973

Φύλο

Άρρεν

 

 

Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Scuola Forense di Grafologia-SFG, Napoli (IT), ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ και  ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ   

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

 

Εκπαίδευση και κατάρτιση

 

 

 

Χρονολογίες

09/1991 - 17/07/1996

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος

Πτυχίο Νομικής

(βαθμός Καλώς)

Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση

Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)

69100 Κομοτηνή (Ελλάδα)

 

 

Χρονολογίες

09/1996 - 16/12/2000

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος

Diploma Universitario ιn Consulenza Grafologica Indirizzo In consulenza Peritale-Giudiziaria

(βαθμός 67/70)

Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση

Università degli Studi di Urbino (Κρατικό Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)

Via Saffi 2, 61029 Urbino (Ιταλία)

 

 

Χρονολογίες

01/01/2006 - 20/10/2006

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος

Master di Primo Livello in Consulenza Grafologica Peritale-Giudiziaria e Professionale

(Βαθμός 110(με τόνο)/110)

Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση

Università degli Studi di Urbino (Κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)

Via saffi n.2, 61029 Urbino (Ιταλία)

 

 

Χρονολογίες

11/2006 - 08/03/2008

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος

Αναβάθμιση σε Laurea Breve in Tecniche Grafologiche

(Βαθμός 102/110)

Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση

Università degli Studi di Urbino (Κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)

Via Saffi n. 2, 61029 Urbino (Ιταλία)

 

 

Χρονολογίες

02/1997 - 09/02/2009

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος

Διδάκτωρ Νομικής

(βαθμός Άριστα)

Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)

69100 Κομοτηνή (Ελλάδα)

 

 

 

Χρονολογίες

10/2012-6/2013

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος

Corso di Alta Specializzazione in Grafologia Criminalistica (βαθμός 30’(με τόνο)/30)

Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση

Università Telematica Pegaso (Napoli)

Corso Roma 47, Napoli

 

 

2015-2016

Docente di “Storia della scrittura Greca”

Corso di Alta Formazione in Grafologia Criminalistica

 

Università Telematica Pegaso (Napoli-Italia)

 

2016-σήμερα

Docente di Scuola Forense di Grafologia, Napoli, Italia

 

Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες

 

 

 

Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες)

ελληνικά

 

 

Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες)

 

Αυτοαξιολόγηση

 

Κατανόηση

Ομιλία

Γραφή

Ευρωπαϊκό επίπεδο (*)

 

Προφορική

Γραπτή (ανάγνωση)

Επικοινωνία

Προφορική έκφραση

 

αγγλικά

 

C1

Έμπειρος χρήστης

C1

Έμπειρος χρήστης

C1

Έμπειρος χρήστης

C1

Έμπειρος χρήστης

C1

Έμπειρος χρήστης

ιταλικά

 

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

 

(*) βαθμίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων από 5/2001-7/2003

Διπλωματικές εργασίες :

2000 : «La perizia grafica-Giudiziaria in Grecia» (Η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη στην Ελλάδα). 2008 : «La perizia grafica-Giudiziaria in Grecia-Aggiornamento» (Η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη στην Ελλάδα-Ανανέωση).

2013 : «Il criterio cronologico nell’ esame delle scritture. Data ufficiale e data effettiva» (Το χρονολογικό κριτήριο στην εξέταση γραφών. Επίσημη και πραγματική ημερομηνία)..

 

 

Παραρτήματα

Συγγράμματα :

'Η Δικαστική Γραφολογία ως είδος πραγματογνωμοσύνης', Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, 2009.

 

Συνέδρια :

-  Workshop di Grafologia Peritale Α.G.I., Italia, Pesaro 29/08-01/09/2005

-  X Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, Italia, Napoli, 27-29/11/2008

-  Συνέδριο Ελληνικού Ινστιτούτου Γραφολογίας, Αθήνα, 19-20/11/2009

-  VI Convegno Nazionale di Grafologia Forense, Italia, Mesagne, 3-5/9/2010

-  Convegno Nazionale, Istituto Superiore di Grafologia, Italia, Roma 7-8/10/2011,

ΧΙΙΙ Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, Italia, Napoli 24-25/11/2011,

-  15th Wroclaw Symposium on Questioned Documents, Poland, Wroclaw, 19-21/9/2012,

Συνέδριο Α.G.I.-E.I.Γ. Αθήνα, 11-14/10/2012,

- 2012 Hellinic ACFE Antifraud Conference, Αθήνα, 18/10/2012,

- ΧΙV Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, Italia, Napoli 22-24/11/2012.

-  XV Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, Italia, Napoli 21-23/11/2013,

- 16th Wroclaw Symposium on Questioned Documents, Poland, Wroclaw, 4-6/6/2014,

- XVI Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, Italia, Napoli 12-14/03/2015,

- XXIII Congresso Nacional de Criminalistica, Brazil, Bùzios, 08-12/11/2015,

- XVII Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, Italia, Napoli 18-20/11/2015,

- 6° Convegno di Cigme, Italia, Roma, 12/12/2015.

Συνέδριο Α.G.I.-E.I.Γ. Αθήνα 26-27/05/2017,

- Ημερίδα Ε.Ι.Γ. Αθήνα 25/11/2018,

- 9ο Convegno Cigme, Italia, Roma, 01/12.2018.

 

 

 Μέλος :

- Associazione Grafologica Italiana (A.G.I.),

- Associazione Grafologi Giudiziari (A.Gra.Gi.),

- Πανελλήνια Ένωση Δικαστικών Γραφολόγων (Π.Ε.ΔΙΚ.ΓΡΑΦ.).

 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια :

-          ΧΙΙΙ Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, Italia, Napoli 24-25/11/2011,

-          15th Wroclaw Symposium on Questioned Documents, Poland, Wroclaw, 19-21/9/2012,

-          ΧΙV Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, Italia, Napoli 22-24/11/2012,

-          XV Congresso Nazionale Di Grafologia Giudiziaria, Italia, Napoli 21-23/11/2013,

-          16th Wroclaw Symposium on Questioned Documents, Poland, Wroclaw, 4-6/6/2014,

-          XVI Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, Italia, Napoli 12-14/03/2015,

-      XXIII Congresso Nacional de Criminalistica, Brazil, Bùzios, 08-12/11/2015,

-      XVII Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, Italia, Napoli 18-

       20/11/2015.

   -     17th Wroclaw Symposium on Questioned Documents, Poland, Wroclaw, 15-17/6/2016,

  -     12th International Scientific Conference, Criminalistics and Forensic Expertology,

         Warsaw, Poland, 29-30/09/2016,

  -     3rd International Congress of Forensics & Police Tech-2016,  Dalian,  China,  27-29/10/ 2016,

  -    XVIII Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria, Naples, Italy, 17-19/11/2016,

  -    VI International Conference, Theory and Practice of Forensic Examination in Modern Conditions, Moscow, Russia, 19-20/01/2017,

  -    ΧΙΙΙ International Conference, “Criminalistics and forensic Expertology: science, studies, practice”, Palanga, Lithuania, 14-16/09/2017,

-  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαστικής Γραφολογίας, Αθήνα, Ελλάδα, 22-23/09/2017,

  7th International Congress of Criminal Expertise, Florianopolis, Brasil, 02-06/10/2017 (1η),

 -  7th International Congress of Criminal Expertise, Florianopolis, Brasil, 02-06/10/2017 (2η ),

 -  7th International Congress of Criminal Expertise, Florianopolis, Brasil, 02-06/10/2017 (3η ),

 -  7th International Congress of Criminal Expertise, Florianopolis, Brasil, 02-06/10/2017 (4η ).

-  XIX Congresso di Grafologia Criminalistica, Napoli, Italy, 16-18/11/2017,

-  XIX Congresso di Grafologia Criminalistica, Agerolai, Italy, 18/11/2017,

- 18th Wroclaw Symposium of Questioned Document Examination, Wroclaw, POLAND, 06-08/06/2018,

  - 14th International Conference “Criminalistics and forensic Expertology: science, studies, practice”, Odessa, UKRAINE, 13-15/09/2018

- ΧΧ Congresso di Grafologia Criminalistica, Napoli, Italy, 15-17/11/2018,

- ΧΧ Congresso di Grafologia Criminalistica, Agerola, Italy, 17/11/2018.

 

 

                                                             

 

Μαρτυρικές καταθέσεις σε Δικαστήρια σε  :

 

Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Καθηγητής Scuola Forense di Grafologia από το 2016.

Καθηγητής Università Telematica Pegaso 2015-2016.

Μέλος της Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, Διεύθυνσης Εφαρμοφής Πολιτιστικής Π{ολιτικής Τμήατος Κινηματογραίας & Ο/Α Μέσων του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων από το 2012.

Δικαστικός Γραφολόγος από το 2001.

Δικηγόρος από τοl 1998.