Βιογραφικό σημείωμα

Europass

 

 

 

Προσωπικές πληροφορίες

Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα)

Καθ. ΚΗΠΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διεύθυνση (-εις)

Ιουλιανού 40, 10434 Αθήνα (Ελλάδα)

Τηλέφωνο (-α)

+30 2103614596

Κινητό

+30 6947151790

Φαξ

+30 2108816091

Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

info@grafo-logos.gr

Υπηκοότητα

Ελληνική

Ημερομηνία γέννησης

10/01/1973

Φύλο

Άρρεν

 

 

Επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

 

 

Εκπαίδευση και κατάρτιση

 

 

Χρονολογίες

09/1991 - 17/07/1996

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος

Πτυχίο Νομικής

(βαθμός Καλώς)

Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση

Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) 69100 Κομοτηνή (Ελλάδα)

 

 

Χρονολογίες

09/1996 - 16/12/2000

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος

Diploma Universitario ιn Consulenza Grafologica Indirizzo in consulenza Peritale-Giudiziaria

(βαθμός 67/70)

Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση

Università degli Studi di Urbino (Κρατικό Ανώτατοο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)

Via Saffi 2, 61029 Urbino (Ιταλία)

 

 

Χρονολογίες

01/01/2006 - 20/10/2006

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος

Master di Primo Livello in Consulenza Grafologica Peritale-Giudiziaria e Professionale

(Βαθμός 110’(με τόνο)/110)

Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση

Università degli Studi di Urbino (Κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)

Via saffi n.2, 61029 Urbino (Ιταλία)

 

 

Χρονολογίες

11/2006 - 08/03/2008

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος

Αναβάθμιση σε Laurea Breve in Tecniche Grafologiche

(Βαθμός 102/110)

Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση

Università degli Studi di Urbino (Κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)

Via Saffi n. 2, 61029 Urbino (Ιταλία)

 

 

Χρονολογίες

02/1997 - 09/02/2009

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος

Διδάκτωρ Νομικής

(βαθμός Άριστα)

Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)

69100 Κομοτηνή (Ελλάδα)

 

 

 

Χρονολογίες

10/2012-6/2013

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος

Corso  di Alta Specializzazione in Grafologia Criminalistica

[βαθμός 30’(με τόνο)/30]

Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση

Università Telematica Pegaso (Napoli)

Corso Roma 47, Napoli

 

 

 

Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες

 

 

Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες)

ελληνικά

 

 

Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες)

 

Αυτοαξιολόγηση

 

Κατανόηση

Ομιλία

Γραφή

Ευρωπαϊκό επίπεδο (*)

 

Προφορική

Γραπτή (ανάγνωση)

Επικοινωνία

Προφορική έκφραση

 

αγγλικά

 

C1

Έμπειρος χρήστης

C1

Έμπειρος χρήστης

C1

Έμπειρος χρήστης

C1

Έμπειρος χρήστης

C1

Έμπειρος χρήστης

ιταλικά

 

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

C2

Έμπειρος χρήστης

 

(*) βαθμίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων από 5/2001-7/2003

Διπλωματικές εργασίες :

2000 : «La perizia grafica-Giudiziaria in Grecia» (Η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη στην Ελλάδα).

2008 : «La perizia grafica-Giudiziaria in Grecia-Aggiornamento» (Η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη στην Ελλάδα-Ενημέρωση).

2013 : «Il criterio cronologico nell’ esame delle scritture. Data ufficiale e data effettiva» (Το χρονολογικό κριτήριο στην εξέταση γραφών. Επίσημη και πραγματική ημερομηνία).

 

 

 

Παραρτήματα

Συγγράμματα :

'Η Δικαστική Γραφολογία ως είδος πραγματογνωμοσύνης', Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, 2009.

 

 

 Μέλος :

- Associazione Grafologica Italiana (A.G.I.)

- Associazione Grafologi Giudiziari (A.Gra.Gi.)

- Πανελληνία Ένωση Δικαστικών Γραφολογών Πραγματογνωμόνων Εξεταστών Γραφής και Εγγράφων (Π.Ε.ΔΙΚ.ΓΡΑΦ.)

 

 Εκπρόσωπος A.GRA.GI. Ελλάδος 

 

Μαρτυρικές καταθέσεις σε Δικαστήρια σε  :

                                                          - Ελλάδα,

                                                          - Κύπρο,

                                                          - Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.