ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

1) Γραφολογική διερεύνηση για διαπίστωση γνησιότητας ή πλαστότητας :

  • γραφής ή αριθμογραφής εγγράφων,
  • υπογραφών επί εγγράφων ή αξιογράφων,
  • γραφής, αριθμογραφής και υπογραφής διαθηκών,
  • ανωνυμογραφίας (ανώνυμα γράμματα, σημειώματα, επιγραφές κ.ο.κ.).

 

2) Συμβούλευση Επαγγελματικού Προσανατολισμού :

  • επί έμψυχου δυναμικού εταιριών για τοποθέτηση υπαλλήλων στις καταλληλότερες λειτουργικά και παραγωγικά θέσεις με βάση την ιδιοσυγκρασία αυτών,
  • συμβούλευση προσανατολισμού με βάση τις ιδιαίτερες ικανότητες, δεξιότητες ή κλίσεις του γράφοντος. 

 

3) Χαρακτηρολογική ανάλυση.
Ανάλυση γραφικού χαρακτήρα για προσδιορισμό της προσωπικότητας και των έμφυτων ή επίκτητων χαρακτηρολογικών χαρακτηριστικών του γράφοντος από κατάλληλα επιλεγμένο διατιθέμενο γραφικό δείγμα.